Quy trình tổng vệ sinh sau xây dựng

Quy trình tổng vệ sinh sau xây dựng tại công ty Vệ Sinh Linh Anh

Tổng vệ sinh phần thô công trình

Nhà cửa, công sở đã được đưa vào vào hoạt động nhưng vẫn ngổn ngang rác bẩn và phế thải vật liệu xây dựng mà không có người dọn dẹp chúng tôi sẽ giúp bạn tổng vệ sinh sau xay dựng. Chúng tôi sẽ quét dọn và thu gom toàn bộ rác thải cũng như vật liệu thừa rồi tập kết một nơi để mang chúng ra bãi rác, trả lại mặt bằng thô gọn gàng cho bạn.

vệ sinh nhà mới xây

Dịch vụ khác